úterý 26. srpna 2008

.NET Zobrazní chyby v DataGridView

Při události CellValidating u DataGridView (DGV) je možné uživatele informovat o chybě několika způsoby.
  1. Klasicky, dialogovým okénkem MessageBox.Show(...).
  2. Nastavit chybu řádky dgv.Rows[e.RowIndex].ErrorText = "Chyba" (pozor, pak se tato chyba musí mazat při EndEdit()).
  3. Nastavit chybu buňky dgv.Rows[e.ColumnIndex, e.RowIndex].ErrorText = "Chyba". Ale chybový obrázek se neobjeví, pokud se buňka edituje. Workaround pro toto je třeba v DataGridView FAQ.
  4. Zobrazit ToolTip.
Bod 1. je asi nejjednodušší, ale ne moc uživatelsky přívětivý, protože se dialogové okénko s chybou musí odsouhlasit, aby zmizelo. Body 2. a 3. jsou často uváděné v příkladech nebo internetových diskusích. Sice se zobrazí pěkná červená blikající ikonka, ale uživatel na ní musí najet myší, aby se dověděl, co je špatně. Proto mi připadá nejlepší bod 4. - zobrazení ToolTipu. Uživatel hned vidí, jakou chybu způsobil a může ji ihned napravit. Navíc je to i poměrně jednoduché.


//deklarace
private ToolTip toolTip = new ToolTip();

...

// incializace, treba v konstruktoru
this.toolTip.ToolTipIcon = ToolTipIcon.Error;
this.toolTip.ToolTipTitle = Properties.Resources.TitleError;
this.dataGridView.CellEndEdit += new DataGridViewCellEventHandler(dataGridView_CellEndEdit);
this.dataGridView.CellValidating +=new DataGridViewCellValidatingEventHandler(dataGridView_CellValidating);

...

// Schovej tool tip po dokonceni editace.
void dataGridView_CellEndEdit(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
{
if (this.toolTip.Active)
{
this.toolTip.Hide(this);
}
}

private void dataGridView_CellValidating(object sender, DataGridViewCellValidatingEventArgs e)
{
...
if (error)
{
this.CellValidatingError(e, "Nastala chyba XYZ.");
return;
}
...
}

// Zobraz tooltip, pipni, nastav e.Cancel na true.
public void CellValidatingError(DataGridViewCellValidatingEventArgs e, string msg)
{
e.Cancel = true;
// tooltip
Rectangle cellBounds = this.dataGridView.GetCellDisplayRectangle(e.ColumnIndex, e.RowIndex, true);
Point location = new Point(cellBounds.Left + this.dataGridView.Location.X, cellBounds.Bottom + this.dataGridView.Location.Y);
this.toolTip.Show(msg, this, location, 3000);
// beep
System.Media.SystemSounds.Beep.Play();
}


Poznámka: při ToolTip.Hide() a ToolTip.Show() se nastaví na prvek Control, ve kterém je DataGridView vložené, v tomto příkladě je to this.

pondělí 11. srpna 2008

.NET C# Souborové operace s progress barem

K mému nemilému překvapení chybí v .NET operace pro kopírování/přesouvání souborů, ke kterým by šel pohodlně připojit nějaký progress bar s informací pro uživatele, jak dalece operace pokročila. Kopírování souborů lze udělat ručně, nebo se dají najít články o použití CopyFileEx z kernel32.dll v C#. Ovšem pro přesun souborů jsem nic rozumného nenašel. Přesun souboru se totiž někdy realizuje jako přejmenování, jindy jako kopírování a vymazání. To může trvat různě dlouho. Nakonec mne překvapil poměrně čerstvý (asi měsíc starý) článek na MSDN: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc165446.aspx. Ten radí použít v C# třídu FileSystem z VisualBasicu (sic). Tato třída poskytuje při souborových operacích standartní windowsovská dialogová okna, což je pro mé účely postačující. Navíc si i nechá potvrdit přepsání nebo smazání souboru, umí i operovat s celými adresáři. Jestliže ale někdo potřebuje vlastní progress bar nebo jiný způsob informace o postupu souborové operace, tak má asi smůlu.

Poznámka: Pro zobrazní dialogů je potřeba u metod třídy FileSystem použít parametr Microsoft.VisualBasic.FileIO.UIOption.AllDialogs

středa 6. srpna 2008

.NET DataGridView a změna chování při stisku kláves

Na Internetu je posáno mnoho řešení, jak změnit chování DataGridView (DGV) při stisku kláves, např. při Enter přejít na další sloupec místo na další řádku. Bohužel, DGV a ani dokumentace k němu není v tomto ohledu přímočaré, a proto i mnoho lidí (dokonce i z Microsoftu) radí používat EditingControlShowing událost a hlídat KeyDown u objevivšího TextBoxu. To je ovšem takové lámání přes koleno. Nejlepší řešení je od Marka Rideouta, manažera DataGridView v Microsoftu. (Ano, DataGridView má asi svého ředitele :-)), viz http://forums.microsoft.com/MSDN/ShowPost.aspx?PostID=88530&SiteID=1

V podstatě stačí vyvtvořit podtřídu DGV a přepsat virtuální funkce:

protected override bool ProcessDialogKey(Keys keyData)
{
Keys keyCode = (keyData & Keys.KeyCode);
if (keyCode == Keys.Enter || keyCode == Keys.Tab)
{
return this.ProcessRightKey(keyData);
}
return base.ProcessDialogKey(keyData);
}

protected override bool ProcessDataGridViewKey(KeyEventArgs e)
{
if (e.KeyCode == Keys.Enter || e.KeyCode == Keys.Tab)
{
return this.ProcessRightKey(e.KeyData);
}
return base.ProcessDataGridViewKey(e);
}

čtvrtek 24. července 2008

Bezpečnost SMS klíče při Internetbankingu s Vodafone předplacenou kartou

Nedávno bylo opět v tisku rozvířeno téma bezpečnosti Internetbankingu, viz třeba tento článek. Mnoho z nás se spoléhá na (geniálně jednoduchý způsob) zabezpečení transakcí SMS klíčem. To ovšem předpokládá, že i naše mobilní číslo nám nemůže někdo zcizit. Teď pominu fyzickou krádež SIM karty, ale zaměřím se na služby Vodafone přeplacené karty, jejíž jsem (ne)šťastný majitel.

Vodafone má totiž skvělou službu. Vydání ztracené nebo zcizené SIM karty zdarma. SIM karta je vydána člověku, jehož údaje v občance se shodují s kontaktními údaji ve Vodafone samoobsluze. Jestliže internetový zloděj je schopen (jakkoliv) odchytit heslo do Internetového bankovnictví, tak pro něj jistě nebude problém ani odchytit heslo do Vodafone samoobsluhy. Tam lehce změní kontaktní údaje jak je libo (oběti se pošle SMS s upozorněním, viz dále). Zloděj si následně dojde si do pobočky Vodafone, nahlásí ztrátu SIM karty a dostane novou, s číslem oběti. Tato SIM karta je nejpozději do 24 hodin aktivována, ale většinou je to mnohem dříve. Po aktivaci nové SIM může zloděj vyluxovat konto nešťastné oběti.

Celá postup má pro zloděje dva menší zádrhele. 1. Vodafone samobosluha posílá po změně údajů oznamující SMS "Informace o Vasem uctu jsme uspesne aktualizovali". Z tohoto sdělení málokdo pozná, že mu někdo cizí mění důležité údaje v samoobsluze. Navíc tato SMS nezřídka přichází až hodinu i více po odeslání změn v samoobsluze. 2. Po té, co zloděj nahlásí ztrátu SIM karty, tak je původní SIM karta zablokována. Oběť tedy může sama zajít na pobočku Vodafone a přesvědčit obsluhu, že je obětí, a ne zlodějem. Moc šancí bych jí nedával.

Řešení: Stačí, aby Vodafone samoobsluha vyžadovala potvrzení důležitých změn SMS klíčem. Asi málokdo ztratí SIM kartu a změní údaje v občance najednou.

Celý postup jsem nezkoušel, mám pouze zkušenosti se ztrátou SIM a změnou údajů v Samoobsluze. Vodafone jsem již na problém upozornil emailem, na odpověď čekám. Jak jsou na tom ostaní operátoři? A co pevné tarify, jak tam jdou změnit údaje?

středa 16. července 2008

.NET OnSizeChanged & OnResize

Narazil jsem na stejný problém jako Alan Kleymeyer (a řada dalších). Kterou událost mám použít, OnSizeChanged, nebo OnResize? Alan píše:
"From a user's point of view, they're the same thing. OnResize will be called whenever OnSizeChanged is called. The reason we have both is that OnSizeChanged is used for databinding and we had OnResize first. The user can override either one and see the same behavior."
Haló, programátoři Microsoftu, což takhle jednu z nich označit "obsolete", jab bývá zvykem ve staré dobré Javě? Nebo ti aspoň zmínit v MSDN dokumentaci? Postupně začínám trávit více času s Googlem, než s MSDN nápovědou (F1), když hledám východiska ze spletitostí .NET.

.NET: Nepořádek v pořadí argumentů

Občas používám výjimky ArgumentException nebo ArgumentNullException (a pár dalších, které se váží k chybám argumentů metod). Tyto výjimky umožňují v konstruktoru zadat dva řetězce: název chybného argumentu paramName a chybové hlášení message. Ovšem pořadí těchto arumentů není pokaždé stejné, viz definice:
public ArgumentException (string message, string paramName);
public ArgumentNullException (string paramName, string message);
Že by marketingový tah na propagaci IntelliSense technologie dolňování? V takov0m nepořádku to bez ní opravdu nejde.