středa 16. července 2008

.NET: Nepořádek v pořadí argumentů

Občas používám výjimky ArgumentException nebo ArgumentNullException (a pár dalších, které se váží k chybám argumentů metod). Tyto výjimky umožňují v konstruktoru zadat dva řetězce: název chybného argumentu paramName a chybové hlášení message. Ovšem pořadí těchto arumentů není pokaždé stejné, viz definice:
public ArgumentException (string message, string paramName);
public ArgumentNullException (string paramName, string message);
Že by marketingový tah na propagaci IntelliSense technologie dolňování? V takov0m nepořádku to bez ní opravdu nejde.

Žádné komentáře: