úterý 26. srpna 2008

.NET Zobrazní chyby v DataGridView

Při události CellValidating u DataGridView (DGV) je možné uživatele informovat o chybě několika způsoby.
  1. Klasicky, dialogovým okénkem MessageBox.Show(...).
  2. Nastavit chybu řádky dgv.Rows[e.RowIndex].ErrorText = "Chyba" (pozor, pak se tato chyba musí mazat při EndEdit()).
  3. Nastavit chybu buňky dgv.Rows[e.ColumnIndex, e.RowIndex].ErrorText = "Chyba". Ale chybový obrázek se neobjeví, pokud se buňka edituje. Workaround pro toto je třeba v DataGridView FAQ.
  4. Zobrazit ToolTip.
Bod 1. je asi nejjednodušší, ale ne moc uživatelsky přívětivý, protože se dialogové okénko s chybou musí odsouhlasit, aby zmizelo. Body 2. a 3. jsou často uváděné v příkladech nebo internetových diskusích. Sice se zobrazí pěkná červená blikající ikonka, ale uživatel na ní musí najet myší, aby se dověděl, co je špatně. Proto mi připadá nejlepší bod 4. - zobrazení ToolTipu. Uživatel hned vidí, jakou chybu způsobil a může ji ihned napravit. Navíc je to i poměrně jednoduché.


//deklarace
private ToolTip toolTip = new ToolTip();

...

// incializace, treba v konstruktoru
this.toolTip.ToolTipIcon = ToolTipIcon.Error;
this.toolTip.ToolTipTitle = Properties.Resources.TitleError;
this.dataGridView.CellEndEdit += new DataGridViewCellEventHandler(dataGridView_CellEndEdit);
this.dataGridView.CellValidating +=new DataGridViewCellValidatingEventHandler(dataGridView_CellValidating);

...

// Schovej tool tip po dokonceni editace.
void dataGridView_CellEndEdit(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
{
if (this.toolTip.Active)
{
this.toolTip.Hide(this);
}
}

private void dataGridView_CellValidating(object sender, DataGridViewCellValidatingEventArgs e)
{
...
if (error)
{
this.CellValidatingError(e, "Nastala chyba XYZ.");
return;
}
...
}

// Zobraz tooltip, pipni, nastav e.Cancel na true.
public void CellValidatingError(DataGridViewCellValidatingEventArgs e, string msg)
{
e.Cancel = true;
// tooltip
Rectangle cellBounds = this.dataGridView.GetCellDisplayRectangle(e.ColumnIndex, e.RowIndex, true);
Point location = new Point(cellBounds.Left + this.dataGridView.Location.X, cellBounds.Bottom + this.dataGridView.Location.Y);
this.toolTip.Show(msg, this, location, 3000);
// beep
System.Media.SystemSounds.Beep.Play();
}


Poznámka: při ToolTip.Hide() a ToolTip.Show() se nastaví na prvek Control, ve kterém je DataGridView vložené, v tomto příkladě je to this.

pondělí 11. srpna 2008

.NET C# Souborové operace s progress barem

K mému nemilému překvapení chybí v .NET operace pro kopírování/přesouvání souborů, ke kterým by šel pohodlně připojit nějaký progress bar s informací pro uživatele, jak dalece operace pokročila. Kopírování souborů lze udělat ručně, nebo se dají najít články o použití CopyFileEx z kernel32.dll v C#. Ovšem pro přesun souborů jsem nic rozumného nenašel. Přesun souboru se totiž někdy realizuje jako přejmenování, jindy jako kopírování a vymazání. To může trvat různě dlouho. Nakonec mne překvapil poměrně čerstvý (asi měsíc starý) článek na MSDN: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc165446.aspx. Ten radí použít v C# třídu FileSystem z VisualBasicu (sic). Tato třída poskytuje při souborových operacích standartní windowsovská dialogová okna, což je pro mé účely postačující. Navíc si i nechá potvrdit přepsání nebo smazání souboru, umí i operovat s celými adresáři. Jestliže ale někdo potřebuje vlastní progress bar nebo jiný způsob informace o postupu souborové operace, tak má asi smůlu.

Poznámka: Pro zobrazní dialogů je potřeba u metod třídy FileSystem použít parametr Microsoft.VisualBasic.FileIO.UIOption.AllDialogs

středa 6. srpna 2008

.NET DataGridView a změna chování při stisku kláves

Na Internetu je posáno mnoho řešení, jak změnit chování DataGridView (DGV) při stisku kláves, např. při Enter přejít na další sloupec místo na další řádku. Bohužel, DGV a ani dokumentace k němu není v tomto ohledu přímočaré, a proto i mnoho lidí (dokonce i z Microsoftu) radí používat EditingControlShowing událost a hlídat KeyDown u objevivšího TextBoxu. To je ovšem takové lámání přes koleno. Nejlepší řešení je od Marka Rideouta, manažera DataGridView v Microsoftu. (Ano, DataGridView má asi svého ředitele :-)), viz http://forums.microsoft.com/MSDN/ShowPost.aspx?PostID=88530&SiteID=1

V podstatě stačí vyvtvořit podtřídu DGV a přepsat virtuální funkce:

protected override bool ProcessDialogKey(Keys keyData)
{
Keys keyCode = (keyData & Keys.KeyCode);
if (keyCode == Keys.Enter || keyCode == Keys.Tab)
{
return this.ProcessRightKey(keyData);
}
return base.ProcessDialogKey(keyData);
}

protected override bool ProcessDataGridViewKey(KeyEventArgs e)
{
if (e.KeyCode == Keys.Enter || e.KeyCode == Keys.Tab)
{
return this.ProcessRightKey(e.KeyData);
}
return base.ProcessDataGridViewKey(e);
}